HOME
 

ЗА КОНТАКТИ: GSM: 0887644838,  Е-MAIL: S@APOLLON.NET

Купуваме земеделска земя в следните села в Област Ямбол:А

    Александрово (Област Ямбол)
    Асеново (Област Ямбол)
    Атолово

Б

    Безмер (Област Ямбол)
    Богорово (Област Ямбол)
    Болярско
    Борисово (Област Ямбол)
    Ботево (Област Ямбол)
    Бояджик
    Бояново (Област Ямбол)

В

    Веселиново (Област Ямбол)
    Видинци
    Воден (Област Ямбол)
    Воденичане
    Войника
    Вълча поляна
    Вълчи извор

Г

    Генерал Инзово
    Генерал Тошево (село)
    Голям Дервент
    Голям манастир
    Голямо Крушево
    Горска поляна
    Гранитово (Област Ямбол)
    Гълъбинци

Д

    Денница (Област Ямбол)
    Джинот
    Добрич (Област Ямбол)
    Дражево
    Драма (село)
    Дряново (Област Ямбол)
    Дъбово (Област Ямбол)

Ж

    Жребино

З

    Завой (Област Ямбол)
    Зимница (Област Ямбол)

   
З продълж.

    Златари
    Златиница

И

    Иглика (Област Ямбол)
    Изгрев (Област Ямбол)
    Иречеково

К

    Кабиле
    Калчево
    Камен връх
    Каменец (Област Ямбол)
    Каравелово (Област Ямбол)
    Кирилово (Област Ямбол)
    Козарево
    Коневец
    Крайново
    Крумово (Област Ямбол)
    Кукорево

Л

    Лалково
    Лесово
    Леярово
    Лозенец (Област Ямбол)
    Люлин (Област Ямбол)

М

    Маленово
    Малко Кирилово
    Малко Шарково
    Маломир (Област Ямбол)
    Маломирово
    Малък манастир
    Мамарчево
    Меден кладенец
    Межда
    Мелница (Област Ямбол)
    Миладиновци (Област Ямбол)
    Могила (Област Ямбол)

Н

    Недялско

О

    Овчи кладенец

   
О продълж.

    Окоп (село)
    Оман (село)

П

    Палаузово
    Победа (Област Ямбол)
    Поляна (Област Ямбол)
    Попово (Област Ямбол)
    Правдино
    Пчела (село)
    Първенец (Област Ямбол)

Р

    Раздел (Област Ямбол)
    Робово
    Роза (село)
    Ружица (Област Ямбол)

С

    Савино
    Саранско
    Симеоново (Област Ямбол)
    Ситово (Област Ямбол)
    Скалица
    Славейково (Област Ямбол)
    Сламино
    Стара река (Област Ямбол)
    Стефан Караджово
    Странджа (село)
    Стройно

Т

    Тамарино
    Тенево
    Трънково (Област Ямбол)
    Търнава (Област Ямбол)

Х

    Хаджидимитрово (Област Ямбол)
    Ханово

Ч

    Чарган
    Чарда
    Челник
    Чернозем (село)

Ш

    Шарково

ЗА КОНТАКТИ: GSM: 0887644838,  Е-MAIL: S@APOLLON.NET