HOME


ЗА КОНТАКТИ: GSM: 0887644838,  Е-MAIL: S@APOLLON.NET

Купуваме земеделска земя в следните села в Област Варна:


А

    Аврен (Област Варна)
    Арковна
    Аспарухово (Област Варна)

Б

    Баново
    Белоградец
    Бенковски (Област Варна)
    Близнаци (Област Варна)
    Блъсково
    Бозвелийско
    Болярци (Област Варна)
    Боряна (село)
    Ботево (Област Варна)
    Бояна (село)
    Брестак
    Булаир (Област Варна)
    Бърдарево
    Бързица

В

    Величково (Област Варна)
    Венелин (село)
    Венчан
    Ветрино
    Водица (Област Варна)
    Войводино
    Въглен (Област Варна)

Г

    Габърница
    Генерал Кантарджиево
    Генерал Киселово
    Генерал Колево (Област Варна)
    Голица
    Горен чифлик
    Горица (Област Варна)
    Господиново (Област Варна)
    Градинарово
    Гроздьово

Д

    Дебелец (село)
    Детелина (Област Варна)
    Добри дол (Област Варна)
    Добрина (село)
    Доброглед
    Доброплодно
    Добротич
    Долище (Област Варна)
    Дръндар (село)
    Дъбравино
    Дюлино

Е

    Езерово (Област Варна)
    Есеница

Ж

    Житница (Област Варна)

З

    Засмяно
    Звездица (Област Варна)

   
З продълж.

    Звънец (село)
    Здравец (Област Варна)
    Златина (село)
    Зорница (Област Варна)

И

    Изворник
    Изворско
    Изгрев (Област Варна)
    Искър (Област Варна)

К

    Казашка река
    Казашко
    Калиманци (Област Варна)
    Калоян (село)
    Камен дял
    Каменар (Област Варна)
    Караманите
    Кипра
    Китен (Област Варна)
    Китка (село)
    Кичево (село)
    Климентово (Област Варна)
    Комарево (Област Варна)
    Комунари
    Константиново (Област Варна)
    Кракра (село)
    Красимир (село)
    Кривини
    Кривня (Област Варна)
    Крумово (Област Варна)
    Круша (Област Варна)
    Куманово (село)

Л

    Левски (Област Варна)
    Лопушна
    Любен Каравелово

М

    Манастир (Област Варна)
    Медовец
    Метличина (Област Варна)
    Михалич (Област Варна)
    Млада гвардия (село)
    Момчилово

Н

    Невша
    Неново
    Неофит Рилски (село)
    Николаевка
    Нова Шипка
    Новаково (Област Варна)
    Ново Оряхово

О

    Оборище (Област Варна)
    Овчага
    Орешак (Област Варна)
    Осеново (Област Варна)

   
П

    Падина (Област Варна)
    Партизани (село)
    Петров дол (Област Варна)
    Поляците
    Попович
    Припек (Област Варна)
    Приселци (Област Варна)
    Просечен
    Пчелник (Област Варна)

Р

    Равна (Област Варна)
    Равна гора (Област Варна)
    Радан войвода (село)
    Радево (Област Варна)
    Разделна (Област Варна)
    Рояк (село)
    Рудник (Област Варна)

С

    Сава (село)
    Садово (Област Варна)
    Самотино
    Синдел
    Славейково (Област Варна)
    Сладка вода
    Слънчево
    Снежина (село)
    Солник (село)
    Средно село (Област Варна)
    Старо Оряхово
    Староселец (село)
    Стефан Караджа (Област Варна)
    Страхил (село)
    Страшимирово

Т

    Тополи (село)
    Тръстиково (Област Варна)
    Тутраканци

Х

    Храброво (Област Варна)

Ц

    Царевци (Област Варна)
    Цонево

Ч

    Чайка (Област Варна)
    Червенци
    Черковна (Област Варна)
    Чернево
    Черноок

Ш

    Шкорпиловци

Щ

    Щипско

Ю

    Юнак (село)
    Юнец

Я

    Ягнило
    Яребична

ЗА КОНТАКТИ: GSM: 0887644838,  Е-MAIL: S@APOLLON.NET