HOME

ЗА КОНТАКТИ: GSM: 0887644838,  Е-MAIL: S@APOLLON.NET

Купуваме земеделска земя в следните села в Област Търговище:А

    Алваново
    Александрово (Област Търговище)
    Априлово (Област Търговище)

Б

    Баба Тонка (Област Търговище)
    Банковец
    Баячево
    Беломорци
    Берковски
    Бистра (Област Търговище)
    Богомолско
    Божурка
    Бракница
    Братово (Област Търговище)
    Буйново (Област Търговище)
    Букак
    Буховци
    Българаново

В

    Вардун
    Васил Левски (Област Търговище)
    Великденче (Област Търговище)
    Великовци
    Величка
    Вельово
    Веренци
    Веселец (Област Търговище)
    Висок (село)
    Водица (Област Търговище)
    Врани кон

Г

    Гагово
    Глашатай (село)
    Глогинка (село)
    Голямо Градище
    Голямо Доляне
    Голямо Ново
    Голямо Соколово
    Голямо Църквище
    Горица (Област Търговище)
    Горна Златица
    Горна Кабда
    Горна Хубавка
    Горно Козарево
    Горно Новково
    Горско Абланово
    Горско село
    Гърчиново

Д

    Давидово (Област Търговище)
    Девино
    Длъжка поляна
    Добротица (Област Търговище)
    Долец (Област Търговище)
    Долна Златица
    Долна Кабда
    Долна Хубавка
    Долно Козарево
    Долно Новково
    Драгановец
    Дралфа
    Дриново
    Дъбравица
    Дългач

Е

    Еленово (Област Търговище)

З

    Заветно
    Зараево

   
З продълж.

    Захари Стояново (Област Търговище)
    Звезда (Област Търговище)
    Звездица (Област Търговище)
    Здравец (Област Търговище)
    Зелена морава
    Змейно

И

    Иванча (Област Търговище)
    Изворово (Област Търговище)
    Илийно

К

    Камбурово
    Капище (село)
    Кардам (Област Търговище)
    Кестеново
    Китино
    Ковачевец
    Козица (Област Търговище)
    Козма Презвитер (село)
    Конак (село)
    Коноп (село)
    Копрец
    Кошничари
    Крайполе
    Кралево (Област Търговище)
    Красноселци
    Крепча
    Крушолак
    Кръшно
    Къпинец
    Кьосевци

Л

    Лиляк
    Ловец (Област Търговище)
    Ломци
    Любичево
    Люблен

М

    Макариополско
    Маково
    Малка Черковна
    Малоградец
    Манастирца
    Манушевци
    Марчино
    Медовина (село)
    Мечово
    Миладиновци (Област Търговище)
    Милино
    Мировец
    Могилец
    Момино (Област Търговище)
    Моравица (Област Търговище)
    Моравка

Н

    Надарево

О

    Обител
    Овчарово (Област Търговище)
    Орач (село)
    Осен (Област Търговище)
    Осиково (Област Търговище)
    Острец (община Търговище)

П

    Пайдушко
    Паламарца
    Панайот Хитово
    Паничино
    Певец (село)
    Петрино

   
П продълж.

    Пиринец
    Плъстина
    Подгорица (село)
    Помощица
    Поройно (Област Търговище)
    Посабина
    Преселец
    Пресиян (село)
    Пресяк
    Присойна
    Пробуда
    Пролаз
    Птичево
    Пчелно
    Пъдарино
    Първан (село)

Р

    Равно село
    Разбойна (Област Търговище)
    Разделци
    Ралица (Област Търговище)
    Росина
    Росица (Област Търговище)
    Руец
    Рътлина

С

    Садина
    Светлен (Област Търговище)
    Свирчово
    Свободица
    Семерци
    Славяново (Област Търговище)
    Слънчовец
    Станец
    Стара речка
    Старчище
    Стеврек
    Стойново
    Стража (Област Търговище)
    Стройновци
    Съединение (Област Търговище)

Т

    Таймище
    Твърдинци
    Тиховец
    Трескавец
    Тръстика (Област Търговище)
    Тъпчилещово
    Търновца

У

    Угледно

Х

    Халваджийско

Ц

    Цар Асен (Област Търговище)
    Царевци (Област Търговище)
    Цветница (село)
    Церовище

Ч

    Чеканци
    Черковна (Област Търговище)
    Черна вода (село)
    Черни бряг
    Чернокапци

Ш

    Шишковица

Я

    Язовец (село)
    Яребично
    Ястребино


ЗА КОНТАКТИ: GSM: 0887644838,  Е-MAIL: S@APOLLON.NET