HOME

ЗА КОНТАКТИ: GSM: 0887644838,  Е-MAIL: S@APOLLON.NET

Купуваме земеделска земя в следните села в Област Перник:А

    Арзан

Б

    Бабица
    Байкалско
    Банище
    Банкя (село)
    Бегуновци
    Беланица
    Берайнци
    Беренде (Област Перник)
    Билинци
    Блатешница
    Бобораци
    Богдановдол
    Борнарево
    Боснек
    Бохова
    Брезнишки извор
    Брусник
    Бусинци
    Бутроинци

В

    Велиново
    Велковци (Област Перник)
    Видрар
    Видрица
    Вискяр (село)
    Витановци
    Владимир (село)
    Врабча
    Враня стена
    Вукан

Г

    Габровдол
    Гигинци
    Главановци (Област Перник)
    Глоговица
    Гоз
    Големо Бучино
    Горна Врабча
    Горна Глоговица
    Горна Диканя
    Горна Мелна
    Горна Секирна
    Горни Романци
    Горочевци
    Гълъбник
    Гърло (село)

Д

    Дебели лаг
    Джинчовци
    Дивля
    Дивотино
    Докьовци
    Долна Врабча
    Долна Диканя
    Долна Мелна
    Долна Секирна
    Долни Раковец

   
Д продълж.

    Долни Романци
    Драгичево
    Драгомирово (Област Перник)
    Дрен (Област Перник)
    Друган
    Душинци
    Дълга лука

Е

    Егълница
    Ездимирци
    Еловдол (Област Перник)
    Еловица (Област Перник)
    Ерул

Ж

    Жабляно
    Жедна
    Житуша

З

    Забел
    Завала
    Зелениград
    Зидарци

И

    Извор (Област Перник)

К

    Калище
    Калотинци
    Касилаг
    Кладница
    Кленовик
    Ковачевци (Област Перник)
    Кожинци
    Кондофрей
    Конска
    Копаница
    Косача
    Костуринци
    Кошарево
    Кошарите
    Кралев дол
    Красава
    Кривонос
    Къшле

Л

    Лева река
    Лесковец (Област Перник)
    Лешниковци
    Лобош
    Ломница (Област Перник)
    Люлин (Област Перник)
    Лялинци

М

    Мещица
    Милкьовци
    Милославци
    Мракетинци
    Мрамор (Област Перник)
    Мурено
    Муртинци

Н

    Насалевци
    Негованци
    Неделково

   
Н продълж.

    Непразненци
    Николаево (Област Перник)
    Ноевци

О

    Одраница
    Озърновци

П

    Падине
    Парамун
    Пенкьовци
    Петачинци
    Пещера (Област Перник)
    Планиница (Област Перник)
    Поцърненци
    Прибой (Област Перник)
    Проданча

Р

    Радибош
    Радово
    Радуй
    Ракиловци
    Рани луг
    Расник
    Раянци
    Ребро (село)
    Режанци
    Реяновци
    Рударци
    Ръжавец

С

    Садовик
    Светля (село)
    Селищен дол
    Сирищник
    Слаковци
    Слатино (Област Перник)
    Слишовци
    Смиров дол
    Сопица
    Стайчовци
    Станьовци
    Старо село (Област Перник)
    Стефаново (Област Перник)
    Стрезимировци
    Студен извор
    Студена (Област Перник)

Т

    Туроковци

У

    Углярци

Ф

    Филиповци (Област Перник)

Ц

    Цегриловци

Ч

    Чепино (село)
    Червена могила
    Черна гора (Област Перник)
    Чуйпетлово
    Чуковец (Област Перник)

Ш

    Шипковица (Област Перник)

Я

    Ярджиловци
    Ярловци
    Ярославци


ЗА КОНТАКТИ: GSM: 0887644838,  Е-MAIL: S@APOLLON.NET